تناسب اندام
یک رویای دست یافتنی

اندام مناسب و ایده آل

تناسب اندام، حالتی از بودن است که فرد را از نظر جسمی قادر به زندگی شاد، رضایت و توان بیشتر از خود و زندگی می‌کند. اولین دستاورد فیتنس را می‌توان دستیابی به کیفیت بالاتری از زندگی دانست. تحقیقات نشان داده‌اند که داشتن اندام متناسب باعث افزایش سطح انرژی، تعادل بین کار و زندگی، سیستم ایمنی قوی‌تر و خواب راحت‌تر برای فرد می‌شود. همچنین ثابت شده است که بهبود در این مسیر می‌تواند به اندازۀ داروها (و حتی بیشتر از آن) باعث کاهش افسردگی و نشانه‌های آن در افراد شود.

دوره‌های مبیس فیت

برنامه‌های تخصصی

مقاله برتر

مجله فیتنس