جلسات ورزشی رایگان

FREE SPORT SESSIONS

FREE SPORT SESSIONS

مینی دوره کاردیو

مینی دوره چربی سوزی ( شکم و پهلو)
ورود به دوره کاردیو

ورزش در خانه و استرس ریلیف

مینی دوره چربی سوزی ( شکم و پهلو)
ورود به دوره استرس ریلیف

مینی دوره فرم دهی پایین تنه ( پا و باسن )

مینی دوره چربی سوزی ( شکم و پهلو)

ورود به دوره
فرم دهی پایین تنه

مینی دوره چربی سوزی ( شکم و پهلو)

مینی دوره چربی سوزی ( شکم و پهلو)

ورود به دوره
چربی سوزی(شکم و پهلو)

انجام این جلسات باعث‌افزایش متابولیسم و سوخت و ساز بدن میشود در نتیجه با رعایت رژیم غذایی به راحتی میتوانید میزان چربی های کل بدن را‌ کاهش بدهید.

تمرینات طوری طراحی شده اند که عضلات کل بدن نیز تقویت شوند و بدن به فرم زیباتری دست پیدا کند.

این جلسات برای فرمدهی بدن و کاهش درصد چربی و نمایان شدن عضلات مناسب هستند اما برای حجم عضلانی نیاز به تمرینات تخصصی تر نیز هست .

هر هفته حداقل سه روز را به ورزش اختصاص دهید

برای مشاهده ی تغییرات خود قبل از شروع تمرین و پس از یک ماه از سه زاویه روبه رو، نیم رخ و پشت سر با لباس مناسب و قابل تشخیص عکس بگیرید.