چالش های ماهانه

monthly challenges

محصول ناموجود می باشد.

درباره این دوره :

در این دوره ی یک ماهه سه روز در هفته به صورت آفلاین از طریق کلاس های بارگذاری شده در سایت با مبینا ورزش می کنید.
تمامی جلسات تا ۳۵ روز ذخیره می مانند.
زمان بارگذاری جلسه ها: روزهای فرد

هدف این کلاس: افزایش درصد عضله و کاهش درصد چربی، افزایش انعطاف نسبی بدن، افزایش قدرت سیستم ایمنی و کاهش میزان استرس و اضطراب است.

این کلاس شامل تمرینات قدرتی فانکشنال و تمرینات کششی انعطاف میباشد .

امکان ارتباط مستقیم با مربی و پشتیبان تیم مبیس فیت را در تمام طول دوره دارید.

نتایج شاگردان